انواع کوله پشتی چرمی از مدل های جدید

1 2

کوله پشتی چرمی

کوله پشتی چرمی

جدول ویژگی های مهم کوله پشتی چرمی
🎲 تعداد 31 مدل
🚩 طرح اروپایی
🐮 جنس چرم گاوی اصل
📐 اندازه قابل تنظیم
🎨 رنگ تا 8 نوع رنگ
نمایش بیشتر